Ny rapport förutspår 21 000 nya biofarmakajobb i Irland till 2027

Minister Peter Burke sa att det är viktigt att Irland ”tar sig an utmaningen” att tillhandahålla de utbildade och utbildade arbetare som behövs för att stödja denna tillväxt.

En ny rapport uppskattar att biofarmakajobben i Irland kommer att växa med 21 000 under de kommande tre åren när efterfrågan på kompetens i detta snabbt växande utrymme ökar.

I en rapport med titeln Skills for Biopharma sa Expert Group on Future Skills Needs (EGFSN) att de ytterligare jobben kommer att skapas till 2027 för att stödja biofarmasektorn, som har vuxit stadigt under de senaste fem åren.

Biopharma är en grundbult i det irländska tekniska ekosystemet och sysselsätter tiotusentals högkvalificerade arbetare i en mängd olika roller. Sektorn fortsätter också att se en stark efterfrågan från nyutexaminerade över hela landet.

Minister för näringsliv, handel och sysselsättning Peter Burke, TD, sa att biofarmasektorn är ”central” för Irlands ekonomiska framgång och har varit det i många år.

”Den här rapporten visar att vi förväntar oss en stark tillväxt i sektorn som kräver ett fortsatt inflöde av kvalificerad arbetskraft. Det är viktigt att Irland tar sig an utmaningen att tillhandahålla de utbildade och utbildade arbetare som behövs för att stödja denna tillväxt”, sa han.

Enligt Burke sysselsätter biofarmasektorn mer än 50 000 personer direkt på Irland. Rapporten som publicerades idag (26 april) fann att inflödet av utexaminerade till sektorn sannolikt kommer att understiga rekryteringsbehovet med 3 000 personer årligen.

”Utbildningssektorn kommer att behöva svara på efterfrågan på de högutbildade arbetstagare som sektorn behöver,” tillade Burke. ”Uppskoling av den befintliga arbetskraften kommer också att vara nödvändig, liksom attrahering av relevanta talanger från utlandet.”

Hans avdelning sa att en implementeringsgrupp har inrättats för att driva rekommendationerna i rapporten, som ska ledas av Patricia Quane, tidigare från Astellas Pharma. Quane var också ordförande i styrgruppen för projektet.

”Utöver den totala personaltillväxten står sektorn också inför specifika kompetensutmaningar som härrör från förändringar i tillverkningsteknologier och digitalisering av processer. Sektorn behöver också kompetens för att stödja innovation och FoU, samt för att fylla QC- och regulatoriska roller, säger EGFSN:s ordförande Tony Donohoe.

”Utbildningssektorerna måste lyssna på vad branschen behöver och tillhandahålla relevanta kurser i tillräcklig mängd där de kan. Det finns en betydande möjlighet för biofarmasektorn i Irland om den kan skaffa den kompetens den behöver under de kommande fem åren.”

Ta reda på hur nya tekniska trender förändras i morgon med vår nya podcast, Future Human: The Series. Lyssna nu SpotifyÄpple eller var du än får dina poddar.