Socialförsäkringen skulle kräva skulder från företag som borde sägas upp ex officio

Egenföretagare och företag som måste reglera med socialförsäkringen Skulder mindre än 18 euro kan avbryta inkassoförfarandet och inte betala dessa belopp. Så här påminde de sociala akademiker detta medium, efter att organisationen har börjat skicka dem betalningsdokumenten för att betala skillnader i de avgifter som deras anställda betalar efter höjningen av den interprofessionella minimilönen (SMI) med retroaktiv verkan från den 1 januari.

Enligt några sociala akademiker som har pratat med detta medium, Uppdateringen av minimiavgiftsbaserna påverkar alla anställda, oavsett om de samlar in SMI eller inte. Genom att tillämpa höjningen retroaktivt har vissa företag inte betalat in skillnaderna i de avgifter de betalar för sina anställda till socialförsäkringen. Därför ska statskassan har börjat kräva dessa belopp från egenföretagare med anställda och företag, även om de inte i alla fall är skyldiga att betala dem.

Specifik, när denna skillnad är mindre än 3 % av den månatliga Multiple Effects Public Income Indicator (IPREM), som i år fastställs till 600 euro – alltså 18 euro – överväger lagen att annullera och ta bort dessa skulder. Som framgår av samma källor är det vanligt att de skillnader som uppstår på grund av höjningen av minimiavgiftsunderlagen inte överstiger dessa belopp.

Men socialförsäkringen skulle kräva sin betalning från sociala chefer och akademiker som arbetar för företag, tvingar dem att göra anspråk på varje fall individuellt. Enligt denna tidning, ”Finansministeriet bör inte generera dessa typer av dokument och skuldfordringar när de är under detta lagliga mandat på 3 % av IPREM.”

Socialförsäkringen skulle kräva skulder från egenföretagare med tjänstemän från vilka de skulle vara befriade

Som några sociala akademiker berättade för denna tidning, finns utgångspunkten för problemet i en mejl skickat av finansministeriet den 19 oktober, där det anges att ”i ljuset av ökningen av SMI uppdateras minimiavgiftsbaserna.” Ett förfarande där, a priori, Socialförsäkringen skulle själv ansvara för att generera betalningsdokumenten ex officio.

Men i denna process, Socialförsäkringen skulle generera betalningsdokument för belopp på ”mellan fem och 15 euro”, enligt sociala akademiker. Dessa är belopp som motsvarar mindre än 3 % av IPREM och därför, och enligt artikel 7 i Order TAS/1562/2005, De skulle vara befriade från betalning från företag. Detta står i nämnda artikel:

  • Det belopp som, i enlighet med artikel 94.2 i den allmänna socialförsäkringslagen och artiklarna 6.5 och 11.4 i den allmänna uppbördsförordningen för social trygghet, beräknas vara otillräckligt för att täcka kostnaden för uttag och indrivning av skulder med social trygghet och koncept för gemensam indrivning med dem och som gör det möjligt att i förekommande fall komma överens om dess annullering och avregistrering i bokföring, fastställs i 3 procent av den månatliga multipeleffektindikatorn för offentliga inkomster (IPREM)i kraft vid tidpunkten för respektive förlikning

På samma sätt säger artikel 6 i kungligt dekret 1415/2004 att ”i tillämpning av principerna om sparsamhet och administrativ effektivitet, Indrivningsförfarandet får inte inledas när beloppet av en skuld är lägre än beloppet att arbetsmarknads- och invandringsministern bedömer som otillräcklig för att täcka den kostnad som dess uttag och uppbörd utgör, och om sådan omständighet uppstår under verkställighets- eller avdragsförfarandet, kommer det ena eller det andra att upphöra i villkoren och villkor som den fastställer.”

Trots detta skulle statskassan kräva betalning av bidrag från skillnaden som genereras genom att höja minimiavgiftsbaserna, vilket I många fall är de mindre än 18 euro, vilket motsvarar 3 % av den månatliga IPREM.. ”Vi lämnade in, genom CASIA, ett krav för att eliminera den betalningen med åberopande av denna lagbestämmelse. Till en början togs det väl emot”, förklarade en socionom för tidningen, som föredrog att inte avslöja sin identitet.

Men med tanke på lavinen av påståenden av denna typ från sociala chefer och akademiker, Finansministeriet skulle ha börjat neka dem och bifoga som svar ett dokument där de bekräftar att avskaffandet av indrivningsförfarandet ”alltid behandlas som en möjlighet och inte som en skyldighet.”, samt att socialförsäkringen inte utfärdar skuldfordringar för ett belopp som understiger sex euro. ”Jag vet inte var de får det här beloppet ifrån, när det borde vara de 18 euro som lagen fastställer 2023,” sa de sociala akademiker till denna tidning.

Dessutom påminde socialförsäkringen sociala chefer och utexaminerade i sitt svar att belopp som är mindre än 3 % av IPREM kan läggas till ”så länge de alla motsvarar samma gäldenär.” Det vill säga en egenföretagare med tre anställda som måste bidra med tio euro till för var och en efter höjningen av avgiftsunderlaget, Ja, du måste betala summan av dessa belopp.

Experter anser att statskassan bör avskaffa ex officio indrivningsförfarandet för dessa belopp

Som samma källor förklarade för denna tidning, uppstod konflikten när socialförsäkringen uttalade att ”i alla fall, vid den tidpunkt då dessa skulder genererades, och från det ögonblick de underrättades, De kan överklaga om de inte håller med dem.antingen för skuldbeloppet eller av någon annan anledning som är relaterad till dem.”

Som de bedömde, ”Finansministeriet bör i en automatiserad process inte generera dessa typer av dokument och även skuldfordringar när de är under det 3 % mandatet”, och inte försöka samla in dessa belopp och uppmana egenföretagare och deras chefer att presentera resurser som förlänger processen.

”När lagen säger ”får”, bör det förstås i indrivningsfasen av insamlingsprocessen, men Om du läser din artikel i sin helhet kan du se att den, vid den tidpunkt då denna omständighet kan inträffa, kommer att avslutas enligt de fastställda villkoren.som är de för 3 % av IPREM”, avslutade de.