Stöd så att små och medelstora företag i Valencia kan internationalisera sig

Valencias kommun har beviljat mer än 13 miljoner euro till nästan 1 000 småföretag för dess internationalisering. Dessa subventioner, som De kommer att stå för hälften av kostnaderna utförs av små och medelstora företag, tjänar till att finansiera utgifter för utländsk befordransom att delta i internationella mässor eller genomföra marknadsföringskampanjer för att göra dig känd utomlands.

Som rapporterades i tisdags av departementet för innovation, industri, handel och turism, har stöd beviljats ​​till små och medelstora företag i frågor om internationalisering och utländsk marknadsföring till ett värde av 13,17 miljoner euro, genom stödorder från Generaldirektoratet för entreprenörskap och internationalisering.

Ministern för innovation, industri, handel och turism, Nuria Montes förklarade det totalt 986 små och medelstora företag har varit mottagare av detta stöd som subventionerar kostnaderna för företags deltagande i internationella mässor eller i åtgärder relaterade till den internationella marknadsplanen, bland andra koncept, ”som underlättar dess utländska marknadsföring och internationalisering”.

Således, som Montes förklarade, ”i år sticker intensiteten av det beviljade stödet ut, med 50 procent av stödberättigande kostnader för alla stödmottagande företag.” Å andra sidan betonade rådmannen viljan hos hennes avdelning att ”intensifiera ansträngningarna med mer än 10 % av budgeten för detta stöd under 2024 för att fortsätta stödja internationaliseringen av företag i Valencia.”

Stödet har gått till små och medelstora företag från nästan 40 olika sektorer

När det gäller de sektorer som omfattas av detta stöd, det finns nästan 40 olika aktiviteter som har dragit nytta av detta samtal. Dessa är företag av arkitektur och designsåväl som företag som producerar föremål för rekreation eller sport, audiovisuella produkter, bioteknik, fordonskomponenter, textiltillverkning och mode samt kosmetika och hygien.

Det finns även företag inom bland annat lädergarvning, dekoration, förlags- och grafisk konst, el och elektronik, energi och miljö, förpackningar, medicinsk utrustning, metallindustri och kulturindustri.

Förbi beviljade belopp sticker habitatsektorn ut (som inkluderar belysning, möbler och hemtextilier) med ett belopp på 3,26 miljoner euro och 24,77% av det totala. Därefter följer skosektorn, med ett belopp på 2,2 miljoner euro och 16,8 % av det beviljade stödet, och på tredje plats kommer jordbruks-livsmedelssektorn (inklusive viner och drycker), med ett beviljat belopp på 1,49 miljoner euro och 11,37 % av det totala.

När det gäller subventionerade utgifter, deltagande på internationella mässor har varit den mest efterfrågade åtgärden i denna utlysning, med ett beviljat belopp på 5,2 miljoner euro; följt av reklam, både i utländska medier och på elektroniska portaler, med ett belopp på 2,6 miljoner euro, och reklammaterial (inklusive anpassning av webbsidor), med ett belopp på 1,58 miljoner euro.

Övriga kostnader som finansieras är logi och resekostnader till internationella marknader, varumärkesregistrering utanför Spanien, certifieringar, godkännanden eller registreringar som är nödvändiga för internationell marknadsföring av produkter, samt kostnader relaterade till deltagande i internationella anbudshandlingar eller nyuthyrning av teknisk personal inom utrikeshandeln.